Leren (en) doceren in het hoger onderwijs

In 2020 verschenen: de vierde druk van ‘Leren (en) doceren in het hoger onderwijs’ door Ton Kallenberg, Linda van der Grijspaarde en Gerard Baars. Uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. Vanaf de eerste druk in 2000 zijn er meer dan 35.000 exemplaren verkocht.

In Leren (en) doceren in het hoger onderwijs staat de dagelijkse praktijk van de docent centraal. In vier thema’s behandelen we een aantal didactische onderwerpen: het leren van studenten (bevorderen), onderwijs ontwerpen, onderwijs uitvoeren en onderwijs evalueren. Aan de hand van voorbeelden, schema’s, modellen en vaardighedenbladen aan het eind van elk hoofdstuk bieden we eerste hulp bij praktische vragen.

Het boek is bij uitstek geschikt om te gebruiken in de BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs), de SKO (Senior Kwalificatie Onderwijs), de BKE (Basis Kwalificatie Examinering) en de BKS (Basis Kwalificatie Studieadviseurs). Het is bedoeld voor docenten in die trajecten, maar ook als naslagwerk voor de docenten die behoefte hebben aan praktische tips of juist aan een theoretische basis.

Waar kan ik u mee van dienst zijn?