Innovatie

In het hoger onderwijs staan de ontwikkelingen niet stil. Blended learning, flexibele leertrajecten en programmatisch toetsen zijn enkele voorbeelden van innovaties waar ik de afgelopen jaren bij betrokken ben geweest. Of het nu gaat om een nieuwe opleiding of om het vernieuwen van een bestaande opleiding, ik houd als projectleider, adviseur en ontwikkelaar altijd het doel en de haalbaarheid in de gaten.

Vragen hierbij zijn: Wat is het centrale probleem dat de opleiding met de vernieuwing wil oplossen? Past het bij de cultuur van de opleiding? Wat is de toegevoegde waarde voor de studenten? Welke aanpak past hier het best bij? Als de eerste resultaten zichtbaar zijn, help ik graag bij de evaluatie: Wat zijn de effecten, en is dit wat we voor ogen hadden? Hoe kunnen we nog verder verbeteren? 

‘Voor de Toets Nieuwe Opleiding van de duale tweejarige Associate degree Industriële automatisering en Robotica was de onderwijskundige expertise van Linda cruciaal. Linda kan doelgericht helpen bij het formuleren van leeruitkomsten en het ontwikkelen van flexibel onderwijs.  Linda heeft veel ervaring  in het ontwerpen van toets-systemen. Met geduld en vasthoudendheid heeft ze samen met het team de toetsing volgens de principes van het programmatisch toetsen ingericht en precies zo zal de toetsing worden uitgevoerd in de opleiding.’

Jolien Drent

Projectleider Associate degree Industriële Automatisering en Robotica NHL Stenden

Waar kan ik u mee van dienst zijn?