Projecten

Innovatie

In het hoger onderwijs staan de ontwikkelingen niet stil. Blended learning, flexibele leertrajecten en programmatisch toetsen zijn enkele voorbeelden van innovaties waar ik de afgelopen jaren bij betrokken ben geweest.

Accreditatie

Om de zes jaar dient iedere geaccrediteerde opleiding in het hoger onderwijs te zorgen voor een beoordeling door een visitatiepanel.

Audit en opleidingsbeoordeling

Met een interne audit achterhaalt u wat sterke punten en verbeterpunten van uw opleiding zijn. In een auditpanel kan ik de rollen vervullen van secretaris, onderwijskundige, toetsdeskundige en voorzitter.

Nieuwe Opleiding

Een nieuwe opleiding ontwerpen en ontwikkelen is een intensief traject, waar ik graag bij ondersteun. Ik heb veel bekostigde en onbekostigde nieuwe opleidingen helpen opzetten de afgelopen jaren, in uiteenlopende vakgebieden.

Macrodoelmatigheid

Om bekostiging te krijgen voor uw beoogde nieuwe bachelor- of masteropleiding toetst de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs uw opleiding op macrodoelmatigheid.

Teksten

We schrijven in het hoger onderwijs met z’n allen enorm veel teksten zoals plannen van aanpak, notities, rapporten, zelfevaluaties, beleidsplannen, opleidingsgidsen en handleidingen.

Training

In mijn doelgerichte trainingen voor docenten in het hoger onderwijs is het uitgangspunt altijd de eigen onderwijspraktijk van de docent. Docenten kunnen het geleerde direct toepassen op de eigen praktijk en leren reflecteren op hun eigen handelen.

Registratie en accreditatie particulier onderwijs

Wilt u als particuliere aanbieder accreditatie aanvragen voor uw opleiding, bij- en nascholing, of opleiding Medische en/of Psychosociale Basiskennis, bijvoorbeeld bij de SNRO?

Waar kan ik u mee van dienst zijn?

Neem contact op