Projecten

Innovatie

In het hoger onderwijs staan de ontwikkelingen niet stil. Blended learning, flexibele leertrajecten en programmatisch toetsen zijn enkele voorbeelden van innovaties waar ik de afgelopen jaren bij betrokken ben geweest.

Accreditatie

Om de zes jaar dient iedere geaccrediteerde opleiding in het hoger onderwijs te zorgen voor een beoordeling door een visitatiepanel. Bij een positief oordeel over de kwaliteit van de opleiding behoudt de opleiding de accreditatie voor opnieuw zes jaar.

Audit en opleidingsbeoordeling

Met een interne audit achterhaalt u wat sterke punten en verbeterpunten van uw opleiding zijn. In een auditpanel kan ik de rollen vervullen van secretaris, onderwijskundige, toetsdeskundige en voorzitter.

Nieuwe Opleiding

Een nieuwe opleiding ontwerpen en ontwikkelen is een intensief traject, waar ik graag bij ondersteun. Ik heb veel bekostigde en onbekostigde nieuwe opleidingen helpen opzetten de afgelopen jaren, in uiteenlopende vakgebieden.

Macrodoelmatigheid

Om bekostiging te krijgen voor uw beoogde nieuwe bachelor- of masteropleiding toetst de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs uw opleiding op macrodoelmatigheid. Hiervoor stelt u een aanvraag voor macrodoelmatigheid op.

Teksten

We schrijven in het hoger onderwijs veel teksten zoals opleidingsgidsen, beleidsplannen en zelfevaluaties. Een goede tekst schrijven is niet eenvoudig. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn los te komen van jargon.

Training

In mijn doelgerichte trainingen voor docenten in het hoger onderwijs is het uitgangspunt altijd de eigen onderwijspraktijk van de docent. Docenten kunnen het geleerde direct toepassen op de eigen praktijk en leren reflecteren op hun eigen handelen.

Registratie en accreditatie particulier onderwijs

In het hoger onderwijs staan de ontwikkelingen niet stil. Blended learning, flexibele leertrajecten en programmatisch toetsen zijn enkele voorbeelden van innovaties waar ik de afgelopen jaren bij betrokken ben geweest.

Waar kan ik u mee van dienst zijn?