Accreditatie Van der Grijspaarde

Macrodoelmatigheid

Om bekostiging te krijgen voor uw beoogde nieuwe bachelor- of masteropleiding toetst de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs uw opleiding op macrodoelmatigheid. Hiervoor stelt u een aanvraag voor macrodoelmatigheid op. Ik heb de afgelopen jaren een aantal aanvragen begeleid en geschreven. Ik help u bij het bepalen van de benodigde informatie voor de aanvraag en bij het inrichten van het traject, met als doel de bekostiging van uw nieuwe opleiding.

‘Voor ons als bestuur van een nieuw op te zetten Master-programma Multilingualism aan de University Campus Fryslân stelde Linda het vereiste dossier macrodoelmatigheid samen. Linda werkte volledig naar tevredenheid: snel, precies, volgens afspraak en – wat bij dergelijke complexe procedures van enorm belang is – met kennis van zaken. Men kan op haar aan.’

Prof. dr. Goffe Jensma

Department of Frisian Language and Culture MA Multilingualism UCF BA Minorities & Multilingualism

Waar kan ik u mee van dienst zijn?