Accreditatie Van der Grijspaarde

Accreditatie

Om de zes jaar dient iedere geaccrediteerde opleiding in het hoger onderwijs te zorgen voor een beoordeling door een visitatiepanel. Bij een positief oordeel over de kwaliteit van de opleiding behoudt de opleiding de accreditatie voor opnieuw zes jaar. De voorbereiding op de beoordeling neemt veel tijd in beslag en vergt kennis en ervaring met onderwijsaccreditaties. Ik heb de afgelopen jaren veel opleidingen ondersteund in dit traject, bijvoorbeeld door het voeren van de projectleiding in het voorbereidingstraject, het organiseren van een proefvisitatie of door het samen met betrokkenen schrijven van het zelfevaluatierapport.

Ook heb ik ervaring met het bieden van ondersteuning bij hersteltrajecten na een oordeel ‘voldoet onder voorwaarden’ op één van de standaarden. In korte tijd dient een opleiding dan een herstelplan te maken en uit te voeren, waar ik mij met mijn onderwijskundige en accreditatie-ervaring inzet voor een positieve herbeoordeling.

Zie ook Audit en opleidingsbeoordeling.

‘Vreemde ogen dwingen: soms vraagt een interne uitdaging in onderwijsland iemand met een buitenstaandersblik. Iemand die vanuit die positie, met kennis, tact, kunde en ervaring, een team de juist stappen kan laten zetten in bijvoorbeeld de eigen ontwikkeling, op weg naar een volgende grote stap. Ik heb mogen ervaren dat Linda die eigenschappen heeft en dat zij op een toegankelijke en zeer plezierige manier haar deskundigheid en vaardigheden inzet. Met aan het einde van de rit een duurzaam positief resultaat.’

Peter Mulder

Academiedirecteur ICT & Creative Technologies NHL Stenden Hogeschool

‘Ik heb met Linda op een inspirerende en verdiepende manier samengewerkt aan de Kritische Reflectie voor de Masteropleiding Kunsteducatie van de NHL en de Hanzehogeschool. Als hoofd van de masteropleiding heb ik de inhoudelijke input gegeven. Linda wist doelmatig en helder deze voor een Kritische Reflectie te verwoorden. Haar kunde in het schrijven gaf mij juist de ruimte om verdiepend over de opleiding door te denken. In een effectieve dialoog is op deze manier een heldere en van alle kanten gewaardeerde Kritische Reflectie ontstaan.’

Gudrun Beckmann

Hoofd Master Kunsteducatie NHL Stenden Hogeschool & Hanzehogeschool

Waar kan ik u mee van dienst zijn?