Audit en opleidingsbeoordeling Van der Grijspaarde

Audit en opleidingsbeoordeling

Met een interne audit achterhaalt u wat sterke punten en verbeterpunten van uw opleiding zijn. In een auditpanel kan ik de rollen vervullen van secretaris, onderwijskundige, toetsdeskundige en voorzitter. Na de audit geef ik u samen met de overige panelleden een helder beeld van de stand van zaken van de opleiding en een gedetailleerd advies over verbeteringen. Een interne audit heeft meer dan een reguliere accreditatie-beoordeling een adviserend karakter en is vooral gericht op de ontwikkeling van uw opleiding.

U kunt ervoor kiezen om de beoordeling van uw opleiding voor het behoud van accreditatie zelf ter hand te nemen. U stelt zelf een panel samen. Als gecertificeerd, zelfstandig secretaris kan ik de beoordeling coördineren en de rapportage verzorgen. Als secretaris streef ik naar een soepele samenwerking tussen de opleiding, de secretaris en het panel, een transparant proces en optimaal ruimte voor de opleiding voor het houden van regie op keuzes rond bijvoorbeeld documentatie en het visitatiebezoek.

Waar kan ik u mee van dienst zijn?