tot bloei komen

paardjes

 

Training

Van der Grijspaarde Onderwijsadvies verzorgt doelgerichte trainingen voor docenten in het Hoger Onderwijs. Het uitgangspunt is altijd de eigen onderwijspraktijk van de docent. Docenten kunnen het geleerde direct toepassen op de eigen praktijk en leren reflecteren op hun eigen handelen. Van der Grijspaarde Onderwijsadvies begeleidt docenten en onderwijsmanagers ook individueel op het gebied van curriculumontwikkeling en onderwijsuitvoering.

Gebruik wordt gemaakt van opdrachten op maat en achtergrondliteratuur zoals 'Leren (en) doceren in het hoger onderwijs' (zie publicaties).


Onderwerpen

Van der Grijspaarde Onderwijsadvies heeft meer dan tien jaar ervaring in het verzorgen van trainingen voor docenten in het Hoger Onderwijs. Onderwerpen van trainingen zijn bijvoorbeeld:

  • (Basis)didactiek voor docenten in het HBO en WO en AIO's
  • Heldere hoorcolleges ontwerpen
  • Leerdoelen formuleren
  • Toetsen
  • Gesprekstechnieken
  • Feedback geven
  • Voorbereiding op een onderwijsvisitatie